Vyššie

Zmluvy

ZMLUVA O PODMIENKACH ROZSIRENIA DISTRIBUCNEJ SIETE 2021
MESTO PRESOV ZMLUVA O NAJME NEHNUTELNOSTI 29-2016
DODATOK C.7 K ZMLUVE O POSKYTNUTI DOTACIE_MESTO PO
ZMLUVA LASACHI O POSKYTOVANI ODBORNEJ POMOCI PRI VO
MESTO PRESOV DODATOK C.8 K ZMLUVE O POSKYTNUTI DOTACIE
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE Z ROZPOČTU PSK
DODATOK c.1 K ZMLUVE o NAJME POZEMKU - MILENIUM
DOHODA O SKONCENI ZMLUVY NA POSKYTNUTIE SLUZIEB
DODATOK c.1 k ZMLUVE O NEBYTOVYCH PRIESTOROCH
DODATOK č.9 K ZMLUVE O POSKYTNUTI DOTACIE S MESTOM PRESOV
DODATOK c.4 K ZMLUVE O DIELO s VSV CONSULTING
 
 
Powered by Phoca Download