Informácia o aktuálnej situácii výstavby futbalového štadióna

Published in AKTUALITY Hits: 523 Vytlačiť E-mail

Konateľ Futbal Tatran Aréna (FTA), s. r. o., Prešov, sa v utorok 14. februára zúčastnil rokovania s predstaviteľmi Fondu na podporu športu,  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenského futbalového zväzu.

Zástupcovia týchto strán deklarovali možnosť finančnej podpory prvej etapy výstavby štadióna v Prešove zo štátnych zdrojov do maximálnej výšky päť miliónov eur.

Ako prvý krok v tomto smere je nevyhnutné požiadať o zaradenie tejto investičnej akcie do infraštruktúry národného významu. Žiadosť je potrebné odovzdať Slovenskému futbalovému zväzu. FTA, s. r. o., požiada o toto zaradenie. Ide o úradnícky akt. Následne FTA bude požiadaná o vyhotovenie štúdie uskutočniteľnosti výstavby futbalového štadióna. Štúdiu posúdi Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR a ten navrhne fondu akú sumu možno z tohto zdroja prideliť na výstavbu.

Druhou líniou tohto procesu bude posúdenie Protimonopolným úradom SR, či príslušné opatrenia štátnej pomoci spĺňajú podmienky. Investičná akcia je krytá výlučne z verejných zdrojov (z rozpočtov štátu a samospráv).

Tieto dva procesy budú prebiehať súbežne.

To všetko z uvedeného konania je dôležité uzavrieť, aby sa mohla začať výstavba futbalového štadióna.

***

FTA, s. r. o., je zapísaná v Obchodnom registri SR od 6. októbra 2016. Jej spoločníkmi sú mesto Prešov a Prešovský samosprávny kraj. Základným imaním spoločností je 206 600,00 €, z čoho na mesto Prešov pripadá väčšinový vklad vo výške 105 366,00 €. Hlavným poslaním ustanovenia spoločnosti je výstavba nového futbalového štadióna v meste Prešov a jeho prevádzkovanie. Jediným konateľom ako štatutárnym orgánom spoločnosti je od 26. septembra 2020 Ing. Rastislav Mochnacký.

 

Investori:

presov  psk   sfz
Last modification: štv 23 feb 2023