FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.

 • spoločnosť FUTBAL TATRAN ARÉNA s.r.o. Prešov je spoločnosť založená mestom Prešov a Prešovským samosprávnym krajom,
 • spoločnosť bola zapísaná v Obchodnom registri OS Prešov v oddieli: Sro, Vložka číslo: 33500/P,dňa 06.10.2016,
 • prvým konateľom spoločnosti je : Ing.Artúr Benes
 • hlavným poslaním spoločnosti je výstavba nového futbalového štadióna v meste Prešov a jeho prevádzkovanie,
 • výstavba nového futbalového štadióna bude zabezpečená z finančných prostriedkov, ktoré poskytnú zakladatelia spoločnosti – mesto Prešov a Prešovský samosprávny kraj a Slovenský futbalový zväz,
 • spoločnosť za účelom výstavby nového štadióna v meste Prešov, podpísala Zmluvu o spolupráci pre realizácii rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalového štadióna v Prešove so Slovenským futbalovým zväzom,
 • novo vybudovaný štadión bude slúžiť na športové, kultúrne a spoločenské aktivity v meste Prešov , pričom bude domovským stánkom futbalového klubu v meste Prešov hrajúceho najvyššiu súťaž a zároveň v
 • zmysle vyššie uvedenej zmluvy so Slovenským futbalovým zväzom bude slúžiť v prospech medzinárodných reprezentačných zápasov organizovaných SFZ a rôznych ďalších futbalových aktivít organizovaných SFZ,
 • predmetom činnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA s.r.o. Prešov sú nasledovné činnosti:
 • organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí,
 • reklamná a propagačná činnosť,
 • prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,
 • prevádzkovanie športových zariadení,
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných ako základných služieb spojených s prenájmom