Informácia o aktuálnej situácii výstavby futbalového štadióna 09.10.2023

Published in AKTUALITY Hits: 353 Vytlačiť E-mail

Súčasťou v poradí 15. kontrolného dňa na stavbe vo štvrtok 5. októbra (kontrolné dni bývajú pravidelne vo štvrtok) na stavbe futbalového štadióna v Prešove bola po prvýkrát inšpekcia zástupcov Únie európskych futbalových zväzov (v angl. skratke UEFA) a Slovenského futbalového zväzu. Prešli si stavenisko, ktoré má rozlohu tri hektáre, oboznámili sa s postupom prác. Na záver pobytu absolvovali zástupcovia UEFA a SFZ v budove Mestského úradu v Prešove prezentáciu futbalového štadióna. Konateľ Futbal Tatran Aréna (FTA), s. r. o., podčiarkol, že priamo na mieste predniesli svoje pripomienky a požiadali FTA o predloženie výkresov jednotlivých podlaží. Chcú takto overiť súlad s požiadavkami UEFA na takéto priestory. Počas tejto inšpekčnej návštevy zástupcovia UEFA neinformovali, kedy opätovne
prídu s podobným kontrolným zámerom do Prešova. FTA dostala v predošlom období informáciu zo Slovenského futbalového zväzu, že ak má novopostavený štadión v Prešove slúžiť zápasom Majstrovstiev Európy do 21 rokov vo futbale, tak musí byť stavebne hotový do marca 2025 a skolaudovaný do júna 2025. V súčasnosti sa na stavbe realizujú o. i. základové pätky pre tri vedľajšie tribúny BCD, oporný múr, ochrana zvislej hydroizolácie stien, montáž a spätný zásyp základových pásov, výkopy na vsakovanie, skončená je napr. betonáž kanalizačnej šachty. V ďalšom období sa na stavbe očakáva o. i. realizácia monolitov viacerých objektov. V tejto súvislosti FTA ako investor žiada generálneho dodávateľa stavby navýšiť svoje pracovné kapacity na výstavbe Futbal Tatran Arény v Prešove.

***

FTA, s. r. o., je zapísaná v Obchodnom registri SR od 6. októbra 2016. Jej spoločníkmi sú mesto Prešov a Prešovský samosprávny kraj. Základným imaním spoločností je 206 600,00 €, z čoho na mesto Prešov pripadá väčšinový vklad vo výške 105 366,00 €. Hlavným poslaním ustanovenia spoločnosti je výstavba nového futbalového štadióna v meste Prešov a jeho prevádzkovanie. Jediným konateľom ako štatutárnym orgánom spoločnosti je od 3. júla 2020 Ing. Rastislav Mochnacký.

Investori:

psk
 

 presov
sfy fond
Last modification: uto 31 okt 2023