Informácia o aktuálnej situácii výstavby futbalového štadióna 30/10/23

Published in AKTUALITY Hits: 411 Vytlačiť E-mail

Na zasadnutí v pondelok 23. októbra 2023 riešilo Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja nástupníctvo na poste konateľa Futbal Tatran Aréna (FTA), s. r. o. Situácia sa napokon vyvinula tak, že doterajší konateľ na žiadosť zastupiteľstva stiahol svoje predošlé vzdanie sa funkcie a pokračuje ďalej v plnení úloh. A to až do uzavretia riadneho výberového konania na miesto konateľa FTA. Toto jeho rozhodnutie ocenilo zastupiteľstvo PSK potleskom. Podľa jeho vyjadrenia pred poslaneckým zborom týmto približným termínom je skončenie hrubej stavby celého objektu futbalového štadióna, čo je prvý polrok 2025.

Realizácia celého tohto investičného zámeru je komplikovaná v tom zmysle, že nejde len o samotné dokončenie výstavby štadióna, ale jeho premiérovým využitím bude hneď vrcholné podujatie – Majstrovstvá Európy futbalistov vo veku do 21 rokov. Nie  je teda žiaden časový priestor na prevádzkové „zabehnutie“ objektu, nebude čas na to, aby obslužný personál štadióna mal kedy učiť sa. Podľa konateľa bude musieť byť nábeh na fungovanie štadióna ako športovej infraštruktúry rýchly.

Zo záverov konštatovaných počas kontrolného dňa (išlo v poradí o 18.) na trojhektárovom stavenisku stavby vo štvrtok 26. októbra vyplýva, že o. i. dodávateľ stavebných prác realizuje o. i. montáž a vŕtanie otvorov na osadenie oceľovej konštrukcie pre tribúnu B, pri nej  prebiehajú výkopové práce na základové pásy, zhotovuje sa strop nad prvým nadzemným podlažím na tribúne A. K týmto a ďalším činnostiam v najbližších dňoch pribudne zhotovenie napr. podkladového betónu pre energoblok.

***

FTA, s. r. o., je zapísaná v Obchodnom registri SR od 6. októbra 2016. Jej spoločníkmi sú mesto Prešov a Prešovský samosprávny kraj. Základným imaním spoločností je 206 600,00 €, z čoho na mesto Prešov pripadá väčšinový vklad vo výške 105 366,00 €. Hlavným poslaním ustanovenia spoločnosti je výstavba nového futbalového štadióna v meste Prešov a jeho prevádzkovanie. Jediným konateľom ako štatutárnym orgánom spoločnosti je od 03. júla 2020 Ing. Rastislav Mochnacký.

 

Investori:

psk
 

 presov
sfy fond
Last modification: uto 31 okt 2023