Informácia o aktuálnej situácii výstavby futbalového štadióna 27/11/23

Published in AKTUALITY Hits: 350 Vytlačiť E-mail

Zo záverov konštatovaných počas kontrolného dňa 23. novembra (išlo v poradí o 22.) na trojhektárovom stavenisku stavby štadióna Futbal Tatran Aréna v Prešove vyplýva, že o. i. generálny dodávateľ stavebných prác AVA stav, s. r. o., Galanta pracuje na stavebnom objekte č. 1, čo je hlavná tribúna. Ide napr. o armovanie, debnenie a betonáž stĺpov a stien druhého nadzemného podlažia. Prebieha tiež montáž tribúny D, ide o stavebný objekt č. 2, ako aj murovanie obvodových stien okolo energobloku (stavebný objekt č. 10).

Uvedený kontrolný deň mal charakter štatutárneho, zúčastnil sa ho primátor mesta Prešov, predstavitelia Prešovského samosprávneho kraja. Oboznámili sa s postupom prác a s riešením problémov na stavbe.

O priebeh výstavby sa približne pred dvomi týždňami v dlhšom videohovore zaujímali zástupcovia Únie európskych futbalových zväzov (v angl. skratke UEFA) a Slovenského futbalového zväzu. Ich osobná návšteva na stavenisku bola počas kontrolného dňa vo štvrtok 5. októbra.

Konateľ Futbal Tatran Aréna (FTA), s. r. o., podčiarkol, že v obsiahlejšej prezentácii ako bola tá prvá sa preberali viaceré detaily súvisiace s podmienkami na štadióne počas organizovania futbalového šampionátu. Z pripomienok hostí vyplynuli okrem iného dva okruhy problémov na riešenie, ktoré si vyžadujú úpravy projektovej dokumentácie. Ide o súvis s dispozíciami hlavnej tribúny a s parkovaním. UEFA požaduje vytvorenie  cca 10 bezpečných parkovacích miest pre televízne prenosové vozy na vysielanie zápasov. Keďže ide o tonážne veľmi ťažké zariadenia, parkovacie miesta musia byť príslušne upravené. Druhý takýto okruh na riešenie je lokalizácia komentátorských miest. Mali by byť na najvyššom možnom mieste sektoru a v jednej rovine s príslušnou kabelážou. Celá táto téma ešte nie je uzavretá.

***

FTA, s. r. o., je zapísaná v Obchodnom registri SR od 6. októbra 2016. Jej spoločníkmi sú mesto Prešov a Prešovský samosprávny kraj. Základným imaním spoločností je 206 600,00 €, z čoho na mesto Prešov pripadá väčšinový vklad vo výške 105 366,00 €. Hlavným poslaním ustanovenia spoločnosti je výstavba nového futbalového štadióna v meste Prešov a jeho prevádzkovanie. Jediným konateľom ako štatutárnym orgánom spoločnosti je od 03. júla 2020 Ing. Rastislav Mochnacký.

 

Investori:

psk
 

 presov
sfy fond
Last modification: str 29 nov 2023