Informácia o aktuálnej situácii výstavby futbalového štadióna 18/01/24

Published in AKTUALITY Hits: 395 Vytlačiť E-mail

Postup prác na trojhektárovom stavenisku stavby štadióna Futbal Tatran Aréna v Prešove v posledných týždňoch vytvára predpoklad, že v najbližšom čase sa už verejnosti ukážu kontúry štadióna v hrubej stavbe. Pracuje sa napr. na montáži oceľových konštrukcií tribún B, C, D, montáži železobetónových prefabrikátov konštrukcií na tribúne B, výkopoch pre základy vstavok (čo sú objekty pod tribúnami B, C a D), na debnení a armovaní pre monolitické konštrukcie hlavnej budovy.

Generálny dodávateľ stavebných prác  pracuje aj na stavebnom objekte č. 1, čo je hlavná tribúna.  Betónujú sa monolitické konštrukcie hlavnej budovy na 2. nadzemnom podlaží  práce a čoskoro začnú práce na 3. nadzemnom podlaží.  Po kompletnom vyvezení škvary sa začali ja práce na realizácii objektu Parkovisko Čapajevova. Na základe úspešného zvládnutia prekládok vysoko a nízko napäťových vedení sa v prvom mesiaci roka 2024 začnú tiež práce na poslednej etape výstavby oporného múru zo severnej strany.

Konateľ FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o., spolu so svojím tímom spracoval informatívnu správu o výstavbe futbalového štadióna v Prešove. Bude súčasťou programu rokovania na najbližšom zasadnutí Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja. Obsahuje popis stavu od prevzatia staveniska až po súčasný stav.  V správe sa tiež konštatuje, že generálny projektant operatívne upravoval projektovú dokumentáciu spracovanú v roku 2018, aby vyhovovala aktuálnym smerniciam Slovenského futbalového zväzu a UEFA pre štadióny kategórie UEFA 3. V januári t. r. konateľ FTA, s. r. o., popísal dodatok k zmluve o dielo s generálnym projektantom na kompletnú dodávku revidovanej realizačnej projektovej dokumentácie.

Dňa 21. decembra 2023 konateľ podpísal dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku na realizáciu projektu s vedením Fondu na podporu športu. Jeho zmyslom je stanovenie nového termínu pre čerpanie celej sumy poskytnutej dotácie. Pôvodný bol do konca roku 2023, nový je do 30. júna 2024.

***

FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o., je zapísaná v Obchodnom registri SR od 6. októbra 2016. Jej spoločníkmi sú mesto Prešov a Prešovský samosprávny kraj. Základným imaním spoločností je 206 600,00 €, z čoho na mesto Prešov pripadá väčšinový vklad vo výške 105 366,00 €. Hlavným poslaním ustanovenia spoločnosti je výstavba nového futbalového štadióna v meste Prešov a jeho prevádzkovanie. Jediným konateľom ako štatutárnym orgánom spoločnosti je od 03. júla 2020 Ing. Rastislav Mochnacký.

 

Investori:

psk
 

 presov
sfy fond
Last modification: pia 19 jan 2024