Informácia o aktuálnej situácii výstavby futbalového štadióna 07/02/24

Published in AKTUALITY Hits: 597 Vytlačiť E-mail

Výstavba štadióna Futbal Tatran Aréna v Prešove napreduje napriek zimnej stavebnej sezóne. Postup prác na trojhektárovom stavenisku v posledných týždňoch zásadným spôsobom neovplyvnili ani teploty pod bodom mrazu. Pracuje sa napr. na betonáži monolitickej konštrukcie hlavnej tribúny (ide o stavebný objekt č. 1), kde prebieha debnenie, armovanie, betonáž stropu na 3. NP, betonáž stien,  stĺpov a murovanie stien.   Montujú sa  betónové  prefabrikáty na pre tribúnach  B, C, D,  ktoré sú na týchto tribúnach už približne z polovice osadené. Okrem toho prebieha betonáž podkladových betónov vo vstavkoch pod tribúnu B.  Začali sa tiež práce na realizácii objektu Parkovisko Čapajevova.

Konateľ Futbal Tatran Aréna (FTA), s. r. o., spolu so svojím tímom spracoval informatívnu správu o výstavbe futbalového štadióna v Prešove. Predkladá ju na rokovanie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja v Prešove v pondelok 12. februára. Keďže na stavbe bolo 27 kontrolných dní a tie bývajú regulárne každý týždeň, tak to znamená, že od začiatku výstavby ubehol viac ako polrok.

***

FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o., je zapísaná v Obchodnom registri SR od 6. októbra 2016. Jej spoločníkmi sú mesto Prešov a Prešovský samosprávny kraj. Základným imaním spoločností je 206 600,00 €, z čoho na mesto Prešov pripadá väčšinový vklad vo výške 105 366,00 €. Hlavným poslaním ustanovenia spoločnosti je výstavba nového futbalového štadióna v meste Prešov a jeho prevádzkovanie. Jediným konateľom ako štatutárnym orgánom spoločnosti je od 03. júla 2020 Ing. Rastislav Mochnacký.

 

Investori:

psk
 

 presov
sfy fond
Last modification: pia 9 feb 2024